FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कृषि मिटर छूट अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

कृषि मिटर छूट अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सुचना( आ.व ०७९/०८०)

यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेका पोखरीहरुको  ठेक्का सम्बन्धि सुचना जारि गरिएको छ |